pregnant woman

Mindfetalness

En metod att uppmärksamma fosterrörelser

Kom igång

Den första förnimmelsen av barnets rörelser i livmodern beskrivs ibland som en försiktig kittling. Alltmedan graviditeten fortskrider och barnet växer blir också rörelserna tydligare. Liksom nyfödda barn är olika finns det skillnader mellan ofödda barn. En del barn är mycket aktiva under sin tid i livmodern medan andra är lugna, men alla barn rör sig ända fram till födelsen. Varje barn har sitt eget rörelsemönster och i slutet av graviditeten kan mönstret kännas igen. Barnet växlar mellan vakenhetsperioder med mycket rörelser och perioder av vila då barnet är lugnare. Antalet rörelser brukar nå sin topp omkring graviditetsvecka 32 och håller sig i stort sett på samma nivå fram till förlossningen. Rörelserna blir starkare allteftersom barnet växer men kan i slutet av graviditeten upplevas annorlunda jämfört mot de rörelser som kändes tidigare.

Att barnet rör sig är ett bra tecken och många gravida beskriver att de uppmärksammar sitt ofödda barns rörelser dagligen. Ett systematiskt sätt att observera det ofödda barnets rörelser är metoden mindfetalness som kan användas för att lära känna rörelsemönstret. En lämplig tid att starta med Mindfetalness är från och med graviditetsvecka 28.

Så här går det till att praktisera mindfetalness

Mindfetalness praktiseras gärna dagligen. Du väljer själv den tid på dygnet som passar dig bäst men vänta alltid tills du känner att ditt barn har en vakenhetsperiod. Ligg eller sitt bekvämt när du praktiserar Mindfetalness. Om du ligger ner ska du helst ligga på vänster sida. Rörelserna känns tydligare när du ligger ner och på vänster sida är genomblödningen som bäst i livmodern, vilket är bra för barnet. Koncentrera dig på ditt barns rörelser i cirka 15 minuter. Du känner själv om du behöver längre eller kortare tid för att få en uppfattning om rörelserna.

Under mindfetalness fokuserar du på barnets rörelser

Rörelsernas styrka
På vilket sätt barnet rör sig
Hur mycket barnet rör sig

De frågor som ska besvaras är:

Känns rörelserna tydligt?
Har rörelserna den styrka som de brukar?
Rör sig barnet ungefär lika mycket som det brukar?

Dagbok

Om du vill spara minnestanteckningar över barnets rörelser kan du göra det under dagbok.

Till dagboken

Fosterrörelser i slutet av graviditeten

Man kan dela in det ofödda barnets rörelser i två huvudgrupper; stora rörelser och små rörelser. De stora rörelserna känns tydligt, det kan vara när barnet sparkar eller sträcker ut kroppen. De små rörelserna som barnet gör, men som inte känns, är griprörelser med fingrar och tår och andningsrörelser. Omkring graviditetsvecka 25 till 30 börjar rörelserna blir organiserade och barnet har vakenhetsperioder som avlöses av perioder av vila på cirka 40 minuter upp till en timme.

Rörelserna ändras vartefter graviditeten fortskrider och kan kännas annorlunda på grund av att utrymmet för barnet att röra sig på minskar, men det påverkar inte hur ofta barnet rör sig. Kvinnor som är i fullgången graviditet och som beskriver hur rörelserna känns, använder ord som: kraftfulla, tryckande, stretchande, stora, från sida till sida, långsamma och lätta rörelser.

Om du fokuserar fosterrörelserna en stund varje dag när barnet har en vakenhetsperiod, kan du få en god uppfattning om just ditt barns rörelsemönster. Det är viktigt att observationen sker när man vet att barnet är vaket (under en viloperiod är barnet mer stilla). Det kan vara stor skillnad från barn till barn hur mycket och hur kraftigt barnet rör sig.

Kvinnor som prövat att använda mindfetalness beskriver att de kände sig lugna, närvarande och fokuserade när de praktiserade metoden. De beskriver också stunden som en kommunikation med sitt ofödda barn och att de upplevde en stark anknytning till barnet. Bara du själv kan avgöra om metoden passar dig.

Sammanfattning

Mellan graviditetsvecka 25 till 30 börjar rörelserna blir organiserade och barnet har vakenhetsperioder som avlöses av perioder av vila på cirka 40 minuter upp till en timme. De flesta barn, har i slutet av graviditeten, en dygns rytm och är aktiva på kvällen.

I graviditetsvecka 32 beskrivs en platåfas avseende hur ofta barnet rör sig men det finns inget som tyder på att rörelserna avtar i slutet av graviditeten.

Det kan vara stor skillnad från barn till barn hur mycket och hur kraftigt barnet rör sig.

Lära känna ditt barns rörelsemönster under graviditeten. Lita på din intuition; Om du är bekymrad över att barnet rör sig mindre eller med svagare rörelser ska du kontakta sjukvården.

Frågor och svar om fosterrörelser

Vad gör ditt barn i livmodern?

Allteftersom barnet växer, blir rörelserna tydliga och successivt regelbundna. Små rörelser känns inte, exempelvis när barnet suger på tummen eller kniper med tårna. Sparkar och när barnet sträcker på sig känns i regel bra och många känner också när barnet hickar (små rytmiska ryck) under den senare delen av graviditeten.

Under de sista månaderna av graviditeten är rörelserna tydliga och kraftfulla, men kan till karaktären upplevas något annorlunda jämfört med när det fanns större utrymme för barnet att röra sig på. En del beskriver att barnet sträcker på sig, som om barnet försöker stretcha, då utrymmet börjar bli trångt. Andra beskriver rörelserna som stora, att de involverar hela barnets kropp och kan upplevas som långsamma. Ju större barnet blir desto tydligare blir rörelserna.

Är det sant att barnet rör sig mindre mot slutet av graviditeten?

Nej, det är inte sant. Barnets rörelser ökar fram till graviditetsvecka 32, därefter och fram till förlossningen ligger rörelsernas antal på i stort sett samma nivå. Det är viktigt att komma ihåg att barnet ska fortsätta vara aktiv under hela graviditeten.

Rör sig barnet hela tiden?

Barnet rör sig inte hela tiden. Alla barn är lugna och sover under korta perioder. Det kan vara stor skillnad från barn till barn hur mycket och hur kraftigt barnet rör sig.

Kan det vara svårare för vissa att känna rörelserna?

Det är troligt att det underlättar att känna rörelserna om kvinnan ligger på vänster sida och koncentrerar sig på rörelserna. En del beskriver att de trots det har mycket svårt att känna sitt barn röra sig. Om man är mycket stressad kan det vara svårt att känna rörelserna.

Vad ska jag göra om jag känner att rörelserna blir färre och svagare mot slutet av graviditeten?

Om rörelserna minskar i styrka eller förekomst och avviker från barnets normala sätt att röra sig, kan det vara ett tecken på att barnet inte har det bra i livmodern. De allra flesta gravida som upplever minskade och svagare rörelser föder ett friskt och välmående barn, men risken för att barnet kan må dåligt är ökad.Om du upplever att rörelserna blivit färre och svagare och du känner att det är en skillnad mot hur det varit tidigare ska det inte tolkas som något normalt innan en undersökning av barnet gjorts.

Forskning om Mindfetalness

Awareness of fetal movements and pregnancy outcomes
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46944
Mindfetalness to increase women’s awareness of fetal movements and pregnancy outcomes: a cluster‐randomised controlled trial including 39 865 women
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1471-0528.16104
Women’s attitudes, experiences and compliance concerning the use of Mindfetalness- a method for systematic observation of fetal movements in late pregnancy
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-017-1548-5
Pregnancy outcomes among women born in Somalia and Sweden giving birth in the Stockholm area – a population-based study
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16549716.2020.1794107
A decrease in cesarean sections and labor inductions among Swedish women by awareness of fetal movements with the Mindfetalness method
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03268-1