pregnant woman

Mindfetalness

En metode til at øge opmærksomheden på fosterbevægelser

Kom godt i gang

Den første fornemmelse af barnets bevægelser i livmoderen beskrives nogle gange som en let boblen. Efterhånden som graviditeten skrider frem, og barnet vokser, bliver bevægelserne også tydeligere. Ligesom der er forskel på nyfødte, er der også forskel på ufødte børn. Nogle børn er meget aktive, mens de ligger i livmoderen, mens andre er rolige, men alle børn bevæger sig helt frem til fødslen. Hvert barn har sit eget bevægelsesmønster, og i slutningen af graviditeten bliver mønsteret genkendeligt. Barnet skifter mellem vågne perioder med masser af bevægelser og perioder med hvile, hvor barnet er mere roligt. Antallet af bevægelser topper normalt omkring graviditetsuge 32 og forbliver stort set på samme niveau frem til fødslen. Bevægelserne bliver kraftigere, i takt med at barnet vokser, men kan i slutningen af graviditeten opleves anderledes sammenlignet med de bevægelser, den gravide følte tidligere.

Barnets bevægelse er et godt tegn, og mange gravide kvinder fortæller, at de bemærker deres ufødte barns bevægelser dagligt. Mindfetalness-metoden er en systematisk måde at følge med i det ufødte barns bevægelser på, der kan bruges til at lære bevægelsesmønstret at kende. Et passende tidspunkt at starte med mindfetalness på er fra og med graviditetsuge 28.

Sådan praktiseres mindfetalness

Mindfetalness praktiseres med fordel dagligt. Du vælger selv det tidspunkt på dagen, som passer dig bedst, men vent altid, indtil du kan mærke, at dit barn er vågent. Sørg for at ligge eller sidde komfortabelt, når du praktiserer mindfetalness. Hvis du ligger ned, skal du helst ligge på venstre side. Bevægelserne mærkes tydeligere, når du ligger ned, og i venstre side er blodgennemstrømningen i livmoderen bedst, hvilket er godt for barnet. Fokusér på dit barns bevægelser i ca. 15 minutter. Du kan selv fornemme, om du har brug for længere eller kortere tid til at danne dig et indtryk af bevægelserne.

Under mindfetalness fokuserer du på barnets bevægelser

Bevægelsernes styrke
Hvordan barnet bevæger sig
Hvor meget barnet bevæger sig

Følgende spørgsmål skal besvares:

Mærker du bevægelserne tydeligt?
Har bevægelserne samme styrke, som de plejer?
Bevæger barnet sig nogenlunde lige så meget, som det plejer?

Fosterbevægelser i slutningen af graviditeten

Man kan opdele det ufødte barns bevægelser i to hovedgrupper: Store bevægelser og små bevægelser. De store bevægelser mærkes tydeligt. Det kan være, når barnet sparker eller strækker sig. De små bevægelser, barnet laver, men som ikke kan mærkes, er gribebevægelser med fingre og tæer samt åndedrætsbevægelser. Omkring graviditetsuge 25 til 30 begynder bevægelserne at få mere struktur, og barnet har vågne perioder, som afløses af perioder med hvile på ca. 40 minutter op til en time.

Bevægelserne ændrer sig gradvist, som graviditeten skrider frem, og kan føles anderledes, fordi barnet får mindre plads at bevæge sig på, men det har ikke indflydelse på, hvor ofte barnet bevæger sig. Kvinder, der er i sidste termin og beskriver, hvordan bevægelserne føles, bruger ord som: kraftige, trykkende, udstrækkende, store, fra side til side, langsomme og lette bevægelser.

Hvis du fokuserer på fosterbevægelserne i et tidsrum hver dag, mens barnet er vågent, kan du danne dig et godt indtryk af netop dit barns bevægelsesmønstre. Det er vigtigt, at observationen foregår, når man ved, at barnet er vågent (i løbet af en hvileperiode er barnet mere roligt). Der kan være stor forskel fra barn til barn på, hvor meget og hvor kraftigt barnet bevæger sig.

Kvinder, der har forsøgt sig med mindfetalness, fortæller, at de følte sig rolige, nærværende og fokuserede, når de anvendte metoden. De beskriver også processen som kommunikation med deres ufødte barn og siger, at de oplevede en stærk samhørighed med barnet. Det er kun dig, der kan afgøre, om metoden er noget for dig.

Sammenfatning

I graviditetsuge 25 til 30 begynder bevægelserne at blive struktureret, og barnet har vågne perioder, som afløses af perioder med hvile på ca. 40 minutter op til en time. De fleste børn har i slutningen af graviditeten en døgnrytme og er aktive om aftenen.

I graviditetsuge 32 beskrives en plateaufase med hensyn til, hvor ofte barnet bevæger sig, men der er ikke noget, der tyder på, at bevægelserne skulle aftage i slutningen af graviditeten.

Der kan være stor forskel fra barn til barn på, hvor meget og hvor kraftigt barnet bevæger sig.

Lær dit barns bevægelsesmønster at kende under graviditeten. Stol på din intuition. Hvis du bliver bekymret, fordi barnet bevæger sig mindre eller svagere, skal du kontakte din jordemoder.

Spørgsmål og svar om fosterbevægelser

Hvad laver dit barn i livmoderen?

Efterhånden som barnet vokser, bliver bevægelserne tydelige og kommer mere regelmæssigt. Små bevægelser mærkes ikke, fx når barnet sutter på tommelfinger eller krøller tæerne sammen. Barnets spark og udstrækning føles normalt rart, og mange kan også mærke, når barnet hikker (små rytmiske ryk) i den sidste del af graviditeten.

I graviditetens sidste måneder, bliver bevægelserne tydelige og kraftige, men kan i karakter opleves lidt anderledes sammenlignet med, da barnet havde mere plads at bevæge sig på. Nogle fortæller, at det føles, som om at barnet prøver at strække ud, når pladsen bliver trang. Andre beskriver det som store bevægelser, hvor barnet bruger hele kroppen, og de kan opleves som langsomme. Jo større barnet bliver, jo tydeligere bliver bevægelserne.

Passer det, at barnet bevæger sig mindre hen mod slutningen af graviditeten?

Nej, det passer ikke. Barnets bevægelser øges indtil graviditetsuge 32. Derefter og frem til fødslen ligger antallet af bevægelser på næsten samme niveau. Det er vigtigt at huske, at barnet skal blive ved med at være aktivt i løbet af hele graviditeten.

Bevæger barnet sig hele tiden?

Barnet bevæger sig ikke hele tiden. Alle børn er rolige og sover i korte perioder. Der kan være stor forskel fra barn til barn på, hvor meget og hvor kraftigt barnet bevæger sig.

Kan det være sværere for nogle at mærke bevægelserne?

Det vil sandsynligvis være nemmere at mærke bevægelserne, hvis kvinden ligger på venstre side og fokuserer på bevægelserne. Nogle fortæller, at de alligevel har meget svært ved at mærke deres barn bevæge sig. Hvis man er meget stresset, kan det være svært at mærke bevægelserne.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg føler, at bevægelserne bliver færre og svagere hen mod slutningen af graviditeten?

Hvis bevægelserne aftager i styrke eller antal og afviger fra barnets normale måde at bevæge sig på, kan det være tegn på, at barnet ikke har det godt i livmoderen. Langt størstedelen af gravide kvinder, der oplever færre og svagere bevægelser føder et sundt barn, men risikoen for, at barnet har det dårligt, er større. Hvis du oplever, at bevægelserne er blevet færre og svagere, og du føler, at det er anderledes i forhold til, hvordan det har været før, bør det ikke tolkes som normalt, før barnet er blevet undersøgt.