pregnant woman

Mindfetalness

Menetelmä sikiön liikkeiden havaitsemiseen

Aloita

Lapsen ensimmäisten liikkeiden tuntemusta kohdussa kuvaillaan joskus varovaiseksi kutitukseksi. Kun raskaus etenee ja lapsi kasvaa, myös liikkeet ovat selkeämpiä. Samoin kuin vastasyntyneet vauvat ovat erilaisia, syntymättömien vauvojen välillä on eroja. Jotkut lapset ovat hyvin aktiivisia kohdussa ollessaan, kun taas toiset ovat rauhallisia, mutta kaikki lapset liikkuvat syntymään asti. Jokaisella lapsella on oma liikkumistapansa ja raskauden lopussa tapa voidaan tunnistaa. Lapsi vuorottelee paljon liikkeitä sisältävien valveillaolojaksojen ja rauhallisempien lepojaksojen välillä. Liikkeiden määrä saavuttaa yleensä huippunsa noin viikolla 32 ja pysyy suurelta osin samalla tasolla synnytykseen asti. Liikkeet voimistuvat lapsen kasvaessa, mutta ne voidaan raskauden loppuvaiheessa kokea eri tavalla verrattuna liikkeisiin, joka tuntuivat aiemmin.

Lapsen liikkuminen on hyvä merkki ja monet raskaana olevat naiset kuvailevat huomanneensa syntymättömän lapsensa liikkeet päivittäin. Systemaattinen tapa tarkkailla syntymättömän lapsen liikkeitä on Mindfetalness-menetelmä, jota voidaan käyttää liikkumistapaan tutustumiseen. Sopiva aika aloittaa Mindfetalness on 28. raskausviikolta alkaen.

Näin Mindfetalness-menetelmää harjoitetaan

Mindfetalness-menetelmää on hyvä harjoittaa päivittäin. Voit valita sinulle parhaiten sopivan vuorokaudenajan, mutta odota aina, kunnes tunnet, että lapsellasi on valveillaolojakso. Makaa tai istu mukavassa asennossa, kun harjoitat Mindfetalness-menetelmää. Jos olet makuulla, makaa mieluiten vasemmalla kyljellä. Liikkeet tuntuvat selkeämmin makuulla ja vasemmalla puolella verenkierto on kohdussa parhaimmillaan, joka on hyvä lapselle. Keskity lapsesi liikkeisiin noin 15 minuuttia. Tiedät itse, jos tarvitset pidemmän tai lyhyemmän ajan saadaksesi käsityksen liikkeistä.

Mindfetalness-menetelmän aikana keskityt lapsen liikkeisiin

Liikkeiden voimakkuus Miten lapsi liikkuu Kuinka paljon lapsi liikkuu

Kysymykset joihin vastataan, ovat:

Tuntuvatko liikkeet selkeästi? Onko liikkeissä sama voimakkuus kuin yleensä? Liikkuuko lapsi suurin piirtein niin paljon kuin sillä on tapana?

Sikiön liikkeet raskauden lopussa

Syntymättömän lapsen liikkeet voidaan jakaa kahteen pääryhmään; suuriin liikkeisiin ja pieniin liikkeisiin. Suuret liikkeet tuntuvat selkeästi, lapsen potkiessa tai venytellessä kehoaan. Lapsen tekemät pienet liikkeet, jotka eivät tunnu, ovat tarttumisliikkeitä sormilla ja varpailla sekä hengitysliikkeitä. Noin raskausviikoilla 25-30 liikkeet alkavat järjestäytyä ja lapsella on valveillaolojaksoja, jotka vuorottelevat noin 40 minuutista tuntiin kestävien lepojaksojen kanssa.

Liikkeet muuttuvat raskauden edetessä ja voivat tuntua erilaisilta, koska lapsella on vähemmän tilaa liikkua, mutta se ei vaikuta siihen, kuinka usein lapsi liikkuu. Naiset, joiden raskaus on täysiaikainen ja jotka kuvailevat, miltä liikkeet tuntuvat, käyttävät sanoja kuten: voimakkaat, raskaat, venyttelevät, suuret, puolelta toiselle, hitaat ja kevyet liikkeet.

Jos keskityt sikiön liikkeisiin hetken aikaa joka päivä, kun lapsella on aikaa valveillaolojakso, voit saada hyvän käsityksen juuri oman lapsesi liikkumistavasta. On tärkeää, että havainnointi tehdään, kun tiedetään, että lapsi on hereillä (lepojakson aikana lapsi liikkuu vähemmän). Lasten välillä voi olla suuria eroja siinä, kuinka paljon ja kuinka voimakkaasti lapsi liikkuu.

Mindfetalness-menetelmää kokeilleet naiset kuvailevat tunteneensa itsensä rauhalliseksi, läsnä olevaksi ja keskittyneeksi menetelmää harjoittaessaan. He kuvailevat myös hetkeä kommunikoinniksi syntymättömän lapsensa kanssa ja että he kokivat vahvan yhteyden lapseen. Vain sinä voit ratkaista, sopiiko menetelmä sinulle.

Yhteenveto

Raskausviikkojen 25 ja 30 välillä liikkeet alkavat järjestäytyä ja lapsella on valveillaolojaksoja, jotka vuorottelevat noin 40 minuutista tuntiin kestävien lepojaksojen kanssa. Useimmilla lapsilla on raskauden lopussa vuorokausirytmi ja he ovat aktiivisia illalla.

Raskausviikolla 32 kuvaillaan tasaantumisvaihe sen suhteen, kuinka usein lapsi liikkuu, mutta ei ole mitään viitteitä siitä, että liikkeet vähenisivät raskauden lopussa.

Lasten välillä voi olla suuria eroja siinä, kuinka paljon ja kuinka voimakkaasti lapsi liikkuu.

Opettele tuntemaan lapsesi liikkumistapa raskauden aikana. Luota intuitioosi; Jos olet huolestunut siitä, että lapsi liikkuu vähemmän tai heikommin liikkein, ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

Kysymyksiä ja vastauksia sikiön liikkeistä

Mitä lapsesi tekee kohdussa?

Kun lapsi kasvaa, liikkeet ovat selkeämpiä ja muuttuvat asteittain säännöllisiksi. Pienet liikkeet eivät tunnu, esimerkiksi kun lapsi imee peukaloa tai puristaa varpailla. Potkut ja lapsen venytteleminen tuntuvat yleensä hyvin ja monet tuntevat myös, kun lapsella on hikka (pieniä rytmikkäitä nykäyksiä) raskauden jälkimmäisen osan aikana.

Raskauden viimeisinä kuukausina liikkeet ovat selkeitä ja voimakkaita, mutta ne voidaan kokea luonteeltaan hieman erilaisiksi kuin silloin, kun lapsella oli enemmän tilaa liikkua. Jotkut kuvailevat, että lapsi venyttelee itseään, ikään kuin lapsi yrittäisi ojentautua, koska tila alkaa olla ahdas. Toiset kuvailevat liikkeitä suuriksi, että ne käsittävät lapsen koko kehon ja ne voidaan kokea hitaina. Mitä enemmän lapsi kasvaa, sitä selkeämmiksi liikkeet muuttuvat.

Onko totta, että lapsi liikkuu vähemmän raskauden loppua kohden?

Ei, se ei ole totta. Lapsen liikkeet lisääntyvät raskausviikkoon 32 asti, sen jälkeen ja synnytykseen asti liikkeiden määrä on lähes samalla tasolla. On tärkeää muistaa, että lapsen on pysyttävä aktiivisena koko raskauden ajan.

Liikkuuko lapsi koko ajan?

Lapsi ei liiku koko ajan. Kaikki lapset ovat rauhallisia ja nukkuvat lyhyitä jaksoja. Lasten välillä voi olla suuria eroja siinä, kuinka paljon ja kuinka voimakkaasti lapsi liikkuu.

Voiko joidenkin olla vaikeampaa tuntea liikkeet?

On todennäköistä, että liikkeiden tunteminen on helpompaa, jos nainen makaa vasemmalla kyljellä ja keskittyy liikkeisiin. Jotkut kuvailevat, että heidän on siitä huolimatta hyvin vaikea tuntea lapsensa liikkeet. Hyvin stressaantuneena voi olla vaikea tuntea liikkeitä.

Mitä minun pitää tehdä, jos tunnen, että liikkeet harvenevat ja heikkenevät kohti raskauden loppua?

Jos liikkeiden voimakkuus tai esiintyminen vähenevät ja ne poikkeavat lapsen normaalista tavasta liikkua, se voi olla merkki siitä, että lapsella ei ole kaikki hyvin kohdussa. Useimmat raskaana olevat naiset, jotka kokevat vähentyneitä ja heikompia liikkeitä synnyttivät terveen ja hyvinvoivan lapsen, mutta lapsen voinnin heikentymisen riski on lisääntynyt. Jos sinusta tuntuu, että liikkeitä on vähemmän ja ne ovat heikompia ja tunnet eron aikaisempaan, sitä ei pidä tulkita normaaliksi ennen lapsen tutkimista.