pregnant woman

Mindfetalness

En metode for å øke oppmerksomheten på fosterbevegelser

Kom i gang

Den første følelsen av barnets bevegelser i magen beskrives noen ganger som små bobler. Etter hvert som graviditeten utvikler seg og barnet vokser, blir bevegelsene også tydeligere. Akkurat som nyfødte barn er ulike, er det forskjeller på ufødte barn. Noen barn er meget aktive i livmoren mens andre er rolige, men alle barn beveger seg helt frem til fødselen. Hvert barn har sitt eget bevegelsesmønster og mot slutten av graviditeten blir mønsteret gjenkjennelig. Barnet skifter mellom våkne perioder med mye bevegelse, og hvileperioder der barnet er roligere. Antallet bevegelser topper seg vanligvis rundt svangerskapsuke 32 og forblir stort sett på det samme nivået frem til fødselen. Bevegelsene blir kraftigere i takt med at barnet vokser, og kan på slutten av graviditeten oppleves annerledes sammenlignet med bevegelsene den gravide har kjent tidligere.

Det at barnets beveger seg er et godt tegn og mange gravide kvinner forteller at de daglig kjenner bevegelsene til sitt ufødte barn. Mindfetalness-metoden er en systematisk måte å følge med på barnets bevegelser på og kan brukes til å bli kjent med barnets bevegelsesmønster. Et passende tidspunkt å begynne med mindfetalness er fra uke 28 i svangerskapet.

Slik praktiseres Mindfetalness

Mindfetalness praktiseres gjerne daglig. Du velger selv hvilket tidspunkt på dagen som passer deg best, men du må alltid vente til du kan kjenne at barnet er våkent. Ligg eller sitt komfortabelt når du praktiseres mindfetalness. Dersom du ligger, bør du helst ligge på venstre side. Bevegelsene merkes tydeligere om man ligger, og på venstre side er blodgjennomstrømningen i livmoren best, noe som er bra for barnet. Konsentrer deg om bevegelsene til ditt barn i cirka 15 minutter. Du kjenner selv om du trenger lengre eller kortere tid til å danne deg et inntrykk av bevegelsene.

Under Mindfetalness fokuserer du på barnets bevegelser og disse spørsmålene kan hjelpe deg i å registrere og beskrive bevegelsene:

Hvilken styrke har bevegelsene?
Hvordan beveger barnet seg?
Hvor mye beveger barnet seg?

Registreringen av bevegelser skal kunne besvare følgende spørsmål:

Kjenner du barnets spark og bevegelser tydelig?
Har bevegelsene styrken de pleier å ha?
Beveger barnet seg som det pleier?

Fosterbevegelser i slutten av graviditeten

Bevegelsene til det ufødte barnet kan deles inn i to hovedgrupper: store bevegelser og små bevegelser. De store bevegelsene merkes tydelig, og kan være når barnet sparker eller strekker seg. De små bevegelsene barnet gjør, men som ikke kan kjennes, er gripebevegelsene med fingre og tær, og pustebevegelsene. Rundt svangerskapsuke 25 til 30 begynner bevegelsene å bli mer strukturerte og barnet har våkne perioder som avløses av perioder med hvile på cirka 40 minutter og opp til en time.

Bevegelsene endrer seg gradvis ettersom graviditeten utvikler seg og kan føles annerledes fordi barnet får mindre plass å bevege seg på, men dette har ikke påvirkning på hvor ofte barnet beveger seg. Kvinner ved termin beskriver ofte at bevegelsene oppleves som kraftige, trykkende, strekkende, store, fra side til side, langsomme og lette.

Om du fokuserer på fosterbevegelsene i et tidsrom hver dag mens barnet er våkent, kan du danne deg et godt inntrykk av ditt barns bevegelsesmønster. Det er viktig at observasjonene foregår mens man vet at barnet er våkent (under en hvileperiode er barnet roligere). Det kan være store forskjeller fra barn til barn hvor mye og hvor kraftig barnet beveger seg.

Kvinner som har forsøkt mindfetalness forteller at de følte seg rolige, nærværende og fokuserte mens de praktiserte metoden. De beskriver også denne tiden som å kommunisere med sitt ufødte barn og sier at de opplevde en sterk forbindelse til barnet. Det er kun deg selv som kan avgjøre om metoden passer for deg.

Oppsummering

I svangerskapsuke 25 til 30 begynner bevegelsene å bli strukturerte og barnet har våkne perioder som avløses av perioder med hvile på cirka 40 minutter og opp til en time. De fleste barn har mot slutten av graviditeten etablert en døgnrytme og de er aktive om kvelden.

Rundt svangerskapsuke 32 stabiliserer frekvensen på babyens bevegelser seg, men det er ingen indikasjon på at bevegelsene skal avta på slutten av svangerskapet.

Det kan være stor forskjell fra barn til barn på hvor mye og hvor kraftig barnet beveger seg.

Bli kjent med barnets bevegelsesmønster under graviditeten. Stol på intuisjonen din. Dersom du blir bekymret fordi barnet beveger seg mindre eller svakere, skal du kontakte jordmor/fødeavdelingen.

Spørsmål og svar om fosterbevegelser

Hva gjør ditt barn i livmoren?

Ettersom barnet vokser, blir bevegelsene tydeligere og mer regelmessige. Små bevegelser merkes ikke, som for eksempel når barnet suger på tommelfingeren eller krøller tærne sammen. Barnets spark og utstrekking føles normalt godt, og mange kan også merke når barnet hikker (små rytmiske rykk) i siste del av svangerskapet.

I de siste månedene av graviditeten er bevegelsene tydelige og kraftfulle, men kan oppleves litt annerledes i karakter sammenlignet med da barnet hadde mer plass å bevege seg på. Noen forteller at det føles som om barnet prøver å strekke seg når plassen blir trang. Andre beskriver det som store bevegelser hvor barnet bruker hele kroppen, og de kan oppleves som langsomme. Desto større barnet blir, jo tydeligere blir bevegelsene.

Er det sant at barnet rører seg mindre mot slutten av graviditeten?

Nei, det er ikke sant. Barnets bevegelser økes inntil graviditetsuke 32. Deretter og frem til fødselen ligger antall bevegelser på nesten samme nivå. Det er viktig å huske at barnet skal være aktivt under hele graviditeten.

Beveger barnet seg hele tiden?

Barnet beveger seg ikke hele tiden. Alle barn er rolige og sover i korte perioder. Det kan være stor forskjell fra barn til barn på hvor mye og kraftig barnet beveger seg.

Kan det være vanskeligere for noen å merke bevegelsene?

Det vil trolig være lettere å legge merke til fosterbevegelsene om kvinnen ligger på venstre side og fokuserer på bevegelsene. Noen forteller at de likevel har vanskeligheter med å kjenne at barnet beveger seg. Hvis du er veldig stresset, kan det være vanskelig å kjenne bevegelsene.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg føler at bevegelsene blir færre og svakere mot slutten av graviditeten?

Om bevegelsene minsker i styrke eller antall, og avviker fra barnets normale måte å bevege seg på, kan det være et tegn på at barnet ikke har det bra i magen. De aller fleste gravide som opplever færre og svakere bevegelser føder et friskt barn, men risikoen for at barnet ikke har det bra er større. Om du opplever at bevegelsene blir færre og svakere, og du kjenner at det er en forskjell fra hvordan det har vært før, bør det ikke tolkes som normalt før barnet er undersøkt.