Dagbok över mitt barns aktiviteter

Här kan du skriva ner och spara dina egna minnesanteckningar av fosterrörelserna.

Under Mindfetalness fokuserar du på barnets rörelser när barnet är vaket.

Fokusera på:
  • Rörelsernas styrka
  • På vilket sätt barnet rör sig
  • Hur mycket barnet rör sig